<

Colofon

De informatie en het beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van het Grafisch Lyceum Rotterdam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van deze website.

Informatie

Webredactie:
Afdeling Communicatie
info@glr.nl

Webdesign: 
ARA
www.ara.nl

Privacy

Om onze diensten aan u te kunnen leveren of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Grafisch Lyceum Rotterdam persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Grafisch Lyceum Rotterdam zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.