<

FAQ

Kies eerst een categorie en vervolgens je vraag. Staat jouw vraag er niet bij, stel deze dan via info@glr.nl.

Aanmelden en toelating

Je kunt je aanmelden via het online aanmeldformulier

Nee, je kunt je maar voor één opleiding tegelijk aanmelden. Als je niet wordt aangenomen voor de opleiding van je keuze, kun je je opnieuw aanmelden voor een andere opleiding.

Zodra je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je per mail informatie over de verdere procedure. In ieder geval krijg je een vragenlijst die je moet invullen en per opleiding zijn er verschillende kennismakingsactiviteiten. Via het digitale aanmeldsysteem kun je altijd bekijken hoe ver je bent in de procedure.

Bij veel opleidingen nodigen we je uit voor een gesprek. Dit doen we om te kijken of het beeld dat je van de opleiding hebt, klopt met wat we je te bieden hebben. In dat gesprek kun je ook je motivatie duidelijk maken. Om toegelaten te worden tot de opleiding Mediavormgeven moet je een toelatingsonderzoek (creativiteitstest) doen. Alleen zo weten we zeker dat je straks een goede toekomst als ontwerper tegemoet gaat. Maar ook bij veel andere opleidingen krijg je tijdens de intake een opdracht. Hierover ontvang je meer informatie als je je hebt aangemeld.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit een vragenlijst, een creatieve thuisopdracht en een creatieve opdracht die je bij ons op school maakt. Daarbij gaat het vooral om je gevoel voor vorm en kleur én de vaardigheid om jouw ideeën via het papier of een ander medium aan anderen duidelijk te maken. 

Om gebruik te maken van het toelatingsrecht in het mbo, moet je je vóór 1 april aanmelden. Ook moet je een aantal kennismakingsactiviteiten doorlopen. Voor alle opleidingen geldt een numerus fixus. Dit betekent dat er een beperkt aantal studenten kan starten per opleiding. Het aantal kandidaten dat per opleiding kan starten, staat vermeld bij de betreffende opleiding. De volgorde van definitieve plaatsing gebeurt op basis van volledige afronding van de toelatingsprocedure. Zorg daarom dat je de hele procedure vlot doorloopt. Let op: de numerus fixus ook eerder dan 1 april worden bereikt: in dat geval sluit de aanmelding voor de opleiding ook eerder.

Je moet het inschrijfformulier binnen 14 dagen opsturen naar het Grafisch Lyceum Rotterdam, ter attentie van Bureau Studiezaken, Postbus 1680, 3000BR Rotterdam. Als je het inschrijfformulier volledig ingevuld teruggestuurd hebt, word je uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst die medio juni plaatsvindt.

Een uitnodiging hiervoor ontvang je begin juni.

Op de introductiedag maak je kennis met je mentor en je klasgenoten. In Nederland bestaat er een identificatieplicht, deze vindt plaats op de introductiedag. Het is verplicht om de introductiebijeenkomst te bezoeken, houd dus indien mogelijk rekening met je vakantieplanning. Als het echt niet mogelijk is op deze dag te komen, maak dan z.s.m. een nieuwe afspraak met Bureau Studiezaken. Op de introductiedag leer je ook hoe je moet inloggen in ons systeem, dit is heel belangrijk voor het bestellen van je boeken. Als je niet bent ingelogd in ons systeem, kan je ook geen boeken bestellen. Nadere details zijn te vinden in de uitnodigingsbrief voor de introductiedag, die je begin juni krijgt toegestuurd.

Je plaatsing is definitief als Bureau Studiezaken de volgende documenten compleet heeft:

  • De onderwijsovereenkomst (deze wordt naar je toegestuurd, zodra je bent geplaatst).
  • Het inschrijfformulier (deze wordt naar je toegestuurd, zodra je bent geplaatst).
  • Een duidelijke kopie van het vereiste diploma of overgangsbewijs (havo 3 naar 4) en van de cijferlijst (een voorlopige cijferlijst wordt niet geaccepteerd).

Deze papieren moeten op de introductiemiddag ingeleverd worden.

Als je nog geen diploma-uitreiking hebt gehad, moet je de kopieën in de introductieweek, aan het begin van het schooljaar, inleveren. Zijn de documenten niet compleet, dan kan er niet gestart worden in de opleiding.

Mocht je om welke reden dan ook, afzien van de opleiding dan dient dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Bureau Studiezaken.

Zodra je bent geplaatst, krijg je met je plaatsingsbrief ook je onderwijsovereenkomst en het inschrijfformulier toegestuurd. Deze documenten moet je z.s.m. terugsturen naar Bureau Studiezaken. Heb je al het vereiste diploma in je bezit, stuur dan ook een duidelijke kopie hiervan en van je cijferlijst mee met de andere documenten.

Er zijn geen kosten verbonden aan de toelatingsonderzoeken. 

Studiekosten en -financiering

De kosten van een opleiding bestaan uit lesgeld en de aanschaf van studieboeken, licenties en materiaal. Op deze pagina vind je hier meer info over.

Verzekeringen, excursies, beursbezoeken, festiviteiten en extra sportactiviteiten (bv. wintersport) of faciliteiten zijn voor eigen rekening. Lesgeld (indien je per 1 augustus 18 jaar bent) moet betaald worden aan Dienst Uitvoering Onderwijs.

Als je 18 jaar of ouder bent, kom je in aanmerking voor studiefinanciering. Kijk op de website van DUO voor alle informatie hierover. 

Bedrijfscontacten en stages

Als u een stageplaats beschikbaar hebt, kunt u contact opnemen met het Stagebureau van het Grafisch Lyceum Rotterdam, tel. 088 200 15 00 of stagebureau@glr.nl.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is verplicht zijn studenten te plaatsen bij erkende leerbedrijven. Het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is de instelling die leerbedrijven accrediteert voor al onze opleidingen. Als u een stageplaats bij ons aanmeldt, zetten wij de erkenningsprocedure voor u in gang. Klik hier voor meer informatie hierover. 

De medewerkers van ons Stagebureau zijn altijd de schakel tussen het bedrijfsleven en de studenten. Zij hebben veel ervaring met het plaatsen van studenten. Als u op zoek bent naar een stagiair, kunt u met hen bespreken wat de mogelijkheden en wensen zijn. Als u ons belt op 088 200 15 00 brengen wij u met de juiste persoon in contact.

Het moment waarop leerlingen op stage gaan, hangt samen met de duur en de aard van de opleiding. Informatie over duur, aanvang en omvang van de stage verschilt per niveau en leerjaar. Neem voor informatie contact op met ons Stagebureau via 088 200 15 00 of stagebureau@glr.nl.

Het betalen van een stage-/onkostenvergoeding is niet verplicht. Een stagiair is immers geen werknemer, maar een student die in feite wordt betaald met de leerervaring die hij opdoet. Door een goede begeleiding in het bedrijf kunnen de doelen van de stage gerealiseerd worden. Het geven van een vergoeding mag nooit in de plaats komen van deze begeleiding. Vrijwel alle bedrijven zijn echter zonder meer bereid een vergoeding te geven, hetgeen de levensechtheid van de stage verhoogt. Wij hanteren de volgende adviesvergoedingen: voor een stage van 4 dagen in de week € 200,- bruto per maand en voor 5 dagen per week € 250,- bruto per maand.

In het bedrijf wordt de student begeleid door de praktijkopleider. Die geeft feedback tijdens de stage en beoordeelt de stagiair tussentijds en bij de afronding van de stage. Vanuit school wordt de leerling begeleid door een stagecoordinator en een vakdocent. De stagecoordinator bezoekt de student bij het bedrijf, volgt de ontwikkeling en bespreekt eventuele problemen. Volgens de stageplanning komen de studenten een aantal keer tijdens de stage terug naar school. Dit kan zijn om de stagecoordinator te bezoeken of om de vakdocent te bezoeken. De vakdocent bespreekt met kleine groepjes studenten de vakinhoudelijke kant van de stage. Een uitgebreide omschrijving van de rolverdeling is te vinden in onze stagehandleiding. Als u die niet heeft ontvangen, mail dan uw adresgegevens naar stagebureau@glr.nl met daarbij het verzoek om een handleiding.

De stagiair hoort van de stagecoördinator van wanneer tot wanneer een stageperiode loopt en het aantal vakantiedagen dat hij tijdens deze stage mag opnemen. Als een student ziek is geweest of om andere redenen niet genoeg stagedagen heeft, moet hij die vakantiedagen gebruiken om in te halen. Een stagiair mag alleen vakantie opnemen in overleg met het bedrijf. Zonder toestemming van het bedrijf, geen vakantie. Een stagiair mag door het opnemen van vakantie geen lesen of terugkomdagen op school missen. Als een bedrijf (verplicht) verlof vaststelt dan moet de stagiair hiervoor een vakantiedag opnemen. Indien een student te weinig dagen stage heeft gelopen op de einddatum van de stageperiode, moet hij die inhalen. Het Stagebureau bepaalt uiteindelijk of de stagiair een complete periode stage heeft gelopen. Alleen tijdens de zomervakantie mogen studenten geen stagelopen.

Als een student geplaatst wordt, worden alle afspraken vastgelegd in een Stageovereenkomst (STOK) die geldig is voor de duur van de stage. Die overeenkomst wordt door de student, de school en het bedrijf ondertekend.

De terugkomdagen van de stagiairs verschillen per opleiding en per student. De student is verplicht u van te voren op de hoogte te stellen wanneer hij of zij op school moet komen, om welke reden dan ook.

Elke student van het Grafisch Lyceum Rotterdam kan via elke willekeurige computer ons intranet benaderen en daar zelf zijn rapport opvragen. Zo kunt u direct de actuele stand van zaken zien.

Rechtstreeks mailen
naar info@glr.nl

Mail je vraag