alles over het aanmelden op het GLR

<

Aanmelden, en dan?

Ben je enthousiast geworden over een mbo-opleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam? Meld je dan aan.

Meld je aan voor een mbo-opleiding op het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Let op

Je kunt je maar voor één opleiding tegelijk aanmelden. Als je niet wordt aangenomen voor de opleiding van je keuze, kun je je daarna wel opnieuw aanmelden voor een andere opleiding.

De toelating, hoe zit dat?

Toelatingsprocedure

In het mbo geldt een toelatingsrecht voor studenten die zich tijdig aanmelden (vóór 1 april 2020) en die voldoen aan de juiste vooropleidingseisen. Om gebruik te maken van het toelatingsrecht, moet je ook een aantal kennismakingsactiviteiten doorlopen. Zo woon je een voorlichtingsbijeenkomst bij op het GLR en maak je bij veel opleidingen een digitale beroepsbeeldtest. Voor een aantal opleidingen vragen we je een of meerdere opdrachten te maken (thuis en/of op school). Het kan ook zijn dat we je uitnodigen voor een gesprek. Na het doorlopen van deze kennismakingsactiviteiten, ontvang je van ons een studieadvies. Dit advies kan je helpen om je definitieve opleidingskeuze te maken. Alle informatie over de kennismakingsactiviteiten ontvang je zodra je je hebt aangemeld.

  Definitieve plaatsing

  Voor alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam geldt een numerus fixus. Dit betekent dat er een beperkt aantal studenten kan starten per opleiding. Het aantal kandidaten dat per opleiding kan starten, staat vermeld bij de betreffende opleiding. De volgorde van definitieve plaatsing gebeurt op basis van volledige afronding van de toelatingsprocedure. Zorg daarom dat je de hele procedure vlot doorloopt. Houd hierbij rekening met het volgende:

  • De numerus fixus kan ook eerder dan 1 april 2019 worden bereikt: in dat geval sluit de aanmelding voor de opleiding ook eerder.
  • Het kan gebeuren dat de numerus fixus wordt bereikt terwijl jij nog bezig bent met de toelatingsprocedure. In dat geval kunnen we je helaas geen plaats meer garanderen.
  • Vmbo-leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam hebben voorrang bij plaatsing op andere kandidaten.
  • Studenten zonder een startkwalificatie hebben voorrang op andere kandidaten.

  Let op

  Als je je aanmeldt voor een opleiding, betekent het niet dat je automatisch wordt geplaatst (zie Vooropleidingseisen en Toelatingsprocedure). Ben je wel geplaatst, maar blijkt achteraf dat je toch niet voldoet aan de vereisten, dan wordt je aanmelding geannuleerd.