alles over het aanmelden op het GLR

<

Aanmelden, en dan?

Ben je enthousiast geworden over een mbo-opleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam? Meld je dan online aan.

Meld je aan voor een mbo-opleiding op het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Is er nog plek?

Ja, op dit moment is er nog plek bij de volgende opleidingen:

 • Podium- en evenemententechniek
 • Allround DTP
 • Allround Signmaker
 • Signspecialist
 • Medewerker creatieve productie (Medewerker productpresentatie)

Voor de rest van de opleidingen geldt dat het aantal aanmeldingen de numerus fixus overstijgt. Voor deze opleidingen kun je je niet meer aanmelden. 

Let op

Je kunt je maar voor één opleiding tegelijk aanmelden. Als je niet wordt aangenomen voor de opleiding van je keuze, kun je je daarna wel opnieuw aanmelden voor een andere opleiding.

Toelatingsprocedure

In het mbo geldt een toelatingsrecht voor studenten die zich tijdig aanmelden (vóór 1 april 2018) en die voldoen aan de juiste vooropleidingseisen. Om gebruik te maken van het toelatingsrecht, moet je ook een aantal kennismakingsactiviteiten doorlopen. Zo maak je een digitale beroepsbeeldtest en woon je een voorlichtingsbijeenkomst bij op het GLR. Voor een aantal opleidingen vragen we je een of meerdere opdrachten te maken (thuis en/of op school). Het kan ook zijn dat we je uitnodigen voor een gesprek. Na het doorlopen van deze kennismakingsactiviteiten, ontvang je van ons een geschiktheidsadvies. Dit advies kan je helpen om je definitieve opleidingskeuze te maken. Alle informatie over de kennismakingsactiviteiten ontvang je zodra je je hebt aangemeld.

  Inschrijving

  Voor alle opleidingen geldt een numerus fixus (vol=vol). Bij elke opleiding staat aangegeven hoeveel plaatsen er zijn. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en het doorlopen van de verplichte kennismakingsactiviteiten. Daarnaast geldt:

  • Vmbo-leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam hebben voorrang bij plaatsing op andere kandidaten. 
  • Studenten zonder een startkwalificatie hebben voorrang op andere kandidaten.

  Let op

  Als je je aanmeldt voor een opleiding, betekent het niet dat je automatisch wordt geplaatst (zie Vooropleidingseisen en Toelatingsprocedure). Ben je wel geplaatst, maar blijkt achteraf dat je toch niet voldoet aan de vereisten, dan wordt je aanmelding geannuleerd.