hulp bij vragen en problemen

<

Begeleiding

Leren op het mbo is anders dan op de middelbare school. Je werkt zelfstandig en draagt meer verantwoordelijkheid. Een goede studiebegeleiding is dan ook heel belangrijk. Op onze school staan je mentor, vakdocent, onderwijsassistenten en medewerkers van het Keuze en het Pedagogisch Advies Bureau altijd klaar om je te helpen bij vragen en problemen in je opleiding.

Adviesbureaus

Het Keuze Advies Bureau (KAB) en het Pedagogisch Advies Bureau (PAB) van het GLR kunnen je begeleiden als je tijdens je opleiding vragen, zorgen of problemen hebt waarvoor je niet direct een oplossing ziet en die direct invloed hebben op je studie. Dat kunnen praktische problemen zijn (bijvoorbeeld: welke vervolgopleidingen zijn er?) of persoonlijke problemen (bijvoorbeeld eetproblemen, angsten of neerslachtigheid). 
Tijdens een intakegesprek wordt gekeken waarmee je het best geholpen bent: een adviesgesprek, een kortdurende begeleiding, deelname aan een training, een test, of verwijzing naar een deskundige. De gesprekken met de adviesbureaus zijn altijd vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon

Daarnaast heeft het GLR een aantal vertrouwenspersonen, die zorgen voor eerste opvang en begeleiding als je in aanraking bent geweest met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, onheuse bejegening, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies. Ook biedt de vertrouwenspersoon begeleiding tijdens de klachtenprocedure die naar een (eventueel) proces leidt.

Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 heeft iedere student op het mbo recht op passend onderwijs. Daarmee verandert er in de praktijk voor het GLR niet zoveel. Lees verder