hulp bij vragen en problemen

<

Ondersteuning en advies

Op het mbo werk je zelfstandiger en draag je meer verantwoordelijkheid dan op de middelbare school. Een goede studiebegeleiding is dan ook heel belangrijk. Op onze school staan je mentor, vakdocent, onderwijsassistenten en medewerkers van Ondersteuning & Advies altijd klaar om je te helpen bij vragen en problemen in je opleiding.

Vragen, zorgen of problemen

De medewerkers van Ondersteuning & Advies kunnen je ondersteunen als je tijdens je opleiding vragen, zorgen of problemen hebt die direct invloed hebben op je studie en waarvoor je niet direct een oplossing ziet. Dat kunnen praktische problemen zijn (bijvoorbeeld: welke vervolgopleidingen zijn er?) of persoonlijke problemen (bijvoorbeeld: eetproblemen, angsten of neerslachtigheid). Tijdens een intakegesprek kijken we waarmee je het best geholpen bent: een adviesgesprek, een kortdurende begeleiding, deelname aan een training, een test, of verwijzing naar een deskundige. De gesprekken met de medewerkers van Ondersteuning & Advies zijn altijd vertrouwelijk.

Maatwerk

Sommige studenten hebben – tijdelijk – iets meer ondersteuning nodig. In overleg met de mentor en medewerkers van Ondersteuning & Advies wordt dan gezamenlijk een plan opgesteld voor een kortdurend traject van drie of vier gesprekken. Enkele studenten hebben intensieve ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is structureel van aard en vraagt wekelijks om aandacht. Wij streven naar maatwerk, effectiviteit en een kordate aanpak. Soms leidt dit tot individuele begeleiding en, waar het kan en nodig is, bieden we groepsbegeleiding of -training met als doel alle studenten, ondanks hun beperking, zoveel mogelijk hetzelfde onderwijs te laten volgen als hun klasgenoten zonder die beperkingen.

Passend onderwijs

Vanaf de aanmelding stellen wij met studenten die speciale ondersteuningsbehoeften hebben vast welke ondersteuning nodig is om succesvol de opleiding te kunnen doorlopen en voltooien. Centraal in de studie staan de mogelijkheden van de student om een beroep te leren uitoefenen. We kijken dan ook naar de beroepseisen die bij dit beroep horen, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en natuurlijk naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de student. Het is van belang dat je bij de aanmelding of de intake al aangeeft of er zaken spelen die jou kunnen belemmeren binnen de opleiding. We gaan met je in gesprek over hoe je vanuit de persoonlijke situatie, handicap of beperking kunt deelnemen aan het onderwijs. Vervolgens bekijken we of deze ondersteuning door ons geboden kan worden. Hiermee voorkomen wij dat gedurende de opleiding blijkt dat het GLR een bepaalde extra ondersteuning niet kan bieden. De ondersteuningsbehoefte leggen we vervolgens vast in een advies- en ondersteuningsplan, dat we toevoegen aan de onderwijsovereenkomst. Dit plan wordt op afgesproken tijden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Vertrouwenspersoon

Het GLR heeft ook een aantal vertrouwenspersonen, die zorgen voor eerste opvang en begeleiding als je in aanraking bent geweest met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, onheuse bejegening, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies. Ook biedt de vertrouwenspersoon begeleiding tijdens de klachtenprocedure die naar een (eventueel) proces leidt.