<

08-04-2020

Corona - veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan onze school omtrent het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Veelgestelde vragen

Laatste update: 8 april, 13.00 uur

Waarom kan ik als GLR-student geen computer uit de lokalen lenen voor thuisgebruik?
We bieden studenten zonder geschikte computerfaciliteiten thuis de mogelijkheid om op school te werken, mits zij hiervoor toestemming hebben van hun mentor of afdelingsdirecteur. Hierbij nemen we vanzelfsprekend alle RIVM-voorschriften in acht. We hebben voor deze oplossing gekozen en niet voor het eventueel uitlenen van onze iMacs, omdat deze volledig zijn geconfigureerd voor het gebruik op het netwerk van school. Het configureren van de computers voor gebruik buiten de school, kost relatief veel tijd van onze ICT-medewerkers. Vanwege de corona-omstandigheden hebben we een minimale ICT-bezetting, die alle tijd nodig heeft om het afstandsonderwijs te ondersteunen. Onder andere om deze redenen zullen wij geen computers uitlenen aan onze studenten.

Ik heb gelezen dat sommige examens op school plaatsvinden. Hoe zit dat? 
Dat klopt. Onze mbo-afdeling is open voor studenten voor de voorbereiding op en de uitvoering van (praktijk)examens. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de examens volledig binnen de richtlijnen van het RIVM en de GGD te laten verlopen. Uiteraard blijft het hierbij noodzakelijk dat alle medewerkers en studenten die aanwezig zijn op school, volledig klachtenvrij moeten zijn. Van de mbo-examenkandidaten verwachten wij dat zij er alles aan doen om deel te nemen aan de geplande (examen-)activiteiten en het aangepaste onderwijsprogramma. Als je als student niet deelneemt aan examens, dan kunnen wij niet garanderen dat je zonder vertraging van school gaat.
De centrale examens op onze vmbo-afdeling worden dit schooljaar niet afgenomen. Op basis van de schoolexamens wordt de diplomering bepaald. Tot nader order is ons vmbo-gebouw aan het Stadhoudersplein gesloten. De schoolexamens en herkansingen kunnen worden afgenomen tussen nu en de zomer. 

Hoe blijf ik als ouder/verzorger op de hoogte van de gang van zaken bij de opleiding van mijn zoon/dochter?
De mentoren en afdelingsdirecteuren communiceren rechtstreeks met de studenten, per mail of andere digitale middelen. We verzoeken u te informeren bij uw zoon of dochter wat de afspraken met de school zijn.

Mag ik langskomen op school om spullen uit mijn kluisje te halen, spullen te lenen, etc? 
Nee, tenzij je schriftelijke toestemming hebt van je mentor of afdelingsdirecteur. De e-mail met toestemming moet je tonen bij binnenkomst.

Wat gebeurt er als je procentueel teveel afwezig bent? En als je opdrachten niet of niet op tijd afkomen door de absentie?  
Het is natuurlijk lastig voorspellen hoe lang deze situatie gaat duren. Maar we gaan de studenten niet houden aan onmogelijke eisen. De eisen aan procenten en opdrachten worden waar nodig aangepast, zover dit betrekking heeft op de corona-crisis.

Ik heb mezelf aangemeld voor een opleiding en ik zou langskomen voor de intake. Wat nu? 
Zoals het er nu uitziet, mogen we t/m 28 april geen mensen ontvangen op school. Dat betekent dat we de schoolopdrachten gaan verplaatsen of dat we van de schoolopdracht een thuisopdracht maken. Je hoort zo snel mogelijk van ons wat er voor jou van toepassing is.

Ik heb me ingeschreven voor een mbo-opleiding op het GLR, maar nu kan ik misschien pas na de zomervakantie mijn examens op mijn huidige school afronden. Is dat een probleem?
Nee, je kunt in september gewoon starten met je mbo-opleiding (mits je bent toegelaten). Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt dat studenten toelaatbaar zijn als ze nog niet hun diploma hebben, maar het diploma wel voor 1 januari 2021 kunnen gaan halen. Het GLR gaat hier ook op deze manier mee om. Als hier meer over bekend wordt, melden we dat op deze site. 

Kan ik me nog aanmelden voor een opleiding en komen er nog voorlichtingsbijeenkomsten? 
Je, je kan je nog voor een aantal opleidingen aanmelden. Klik hier voor de stand van zaken. Het is niet waarschijnlijk dat er op korte termijn nog voorlichtingen of rondleidingen op school worden gegeven. Wel beantwoorden we graag je vragen via info@glr.nl

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
Blijf thuis bij milde klachten als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dit geldt ook als je kwetsbare personen in je directe omgeving hebt. Het RIVM adviseert je om de volgende regels te volgen:

  • Was regelmatig je handen (20 seconden lang);
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden.

Meer info over het advies is te lezen op de website van het RIVM.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij het crisisnummer van de overheid: 0800 1351. Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij je mentor. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Heb je een dringende vraag aan het GLR over het coronavirus, mail dan naar corona@glr.nl.

Op de website van het RIVM lees je alle actuele informatie over het coronavirus. Over de actuele situatie in Rotterdam kun je terecht op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond. Het ministerie van OCW geeft hier antwoord op de veel gestelde vragen van studenten en ouders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt op deze website relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven of op het punt staan naar het buitenland te vertrekken.