<

08-04-2020

Corona - veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan onze school omtrent het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

CORONA - VEELGESTELDE VRAGEN

We bieden studenten zonder geschikte computerfaciliteiten thuis de mogelijkheid om op school te werken, mits zij hiervoor toestemming hebben van hun mentor of afdelingsdirecteur. Hierbij nemen we vanzelfsprekend alle RIVM-voorschriften in acht. We hebben voor deze oplossing gekozen en niet voor het eventueel uitlenen van onze iMacs, omdat deze volledig zijn geconfigureerd voor het gebruik op het netwerk van school. Het configureren van de computers voor gebruik buiten de school, kost relatief veel tijd van onze ICT-medewerkers. Vanwege de corona-omstandigheden hebben we een minimale ICT-bezetting, die alle tijd nodig heeft om het afstandsonderwijs te ondersteunen. Onder andere om deze redenen zullen wij geen computers uitlenen aan onze studenten.

De mentoren en afdelingsdirecteuren communiceren rechtstreeks met de studenten, per mail of andere digitale middelen. We verzoeken u te informeren bij uw zoon of dochter wat de afspraken met de school zijn.

Nee, je kunt in september gewoon starten met je mbo-opleiding (mits je bent toegelaten). Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt dat studenten toelaatbaar zijn als ze nog niet hun diploma hebben, maar het diploma wel voor 1 januari 2021 kunnen gaan halen. Het GLR gaat hier ook op deze manier mee om. Als hier meer over bekend wordt, melden we dat op deze site. 

Je kan je nog voor een beperkt aantal opleidingen aanmelden. Klik hier voor de stand van zaken. Heb je vragen over een opleiding, mail dan naar info@glr.nl

Je wordt bij alle lessen (zowel bij de lessen op school als de online lessen) verwacht. Je afwezigheid wordt bijgehouden en alle regels rondom verzuim en leerlplicht gelden na de zomervakantie gewoon.

Neem in dit geval altijd contact op met je afdelingsdirecteur en mentor om afspraken te maken.