<

Opgave GLR

Het Grafisch Lyceum Rotterdam wil als kennisonderneming in de regio de belangrijkste bron van informatie, onderwijs en onderzoek zijn op het gebied van media, design en technologie, die met de modernste media onderwijsproducten levert met een hoge toegevoegde waarde voor studenten en bedrijven; een aantrekkelijke school om in te leren en de beste werkgever om voor te werken.

Het grootste media-instituut van de Benelux

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry. Door de jaren heen is de school uitgegroeid tot het grootste en meest innovatieve media-instituut in de Benelux.

Uitgangspunten

Het GLR heeft als belangrijkste opgave:

  • Het ontwikkelen van actueel en toegankelijk beroepsonderwijs ten behoeve van de grafische- en communicatie-industrie, de wereld van (nieuwe) media en verwante beroepenvelden.
  • Het garanderen aan de studenten van onderwijs van de hoogste kwaliteit, gecombineerd met een zo efficiënt mogelijk studieverloop.

Dit zijn de uitgangspunten voor het beleid en dagelijks handelen van het management en personeel. Vanuit dit vertrekpunt worden aandachtsgebieden benoemd voor de gehele organisatie. Jaarlijks worden per afdeling activiteitenplannen geformuleerd met daarin doelstellingen, gewenste resultaten en een helder financieel kader. Het College van Bestuur toetst deze plannen op haalbaarheid, samenhang en beoogd effect voor de organisatie.

Contact

Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
Postbus 1680
3000 BR ROTTERDAM
tel: +31 (0)88 200 15 00
e-mail: info@glr.nl