EEN MATCH TUSSEN JOU EN GLR?

<

Aanmelden en intake

U kunt op een aantal momenten in het schooljaar kennismaken met onze school en rondkijken in het gebouw. Op deze momenten kunnen leerlingen ook worden aangemeld. De inschrijftermijn voor het schooljaar 2018-2019 is inmiddels verstreken, er kan niet meer worden aangemeld.

Oriëntatiegesprek

De school volgt de afspraken die in de Rotterdamse plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl) zijn gemaakt. Met alle leerlingen die graag naar onze school willen, voeren we een oriëntatiegesprek. In dit gesprek kan de leerling aangeven wat hij graag wil leren, waarom hij voor onze school kiest, welke hobby’s hij heeft en wat hij leuk vond om te doen op de vorige school. Wij vertellen de leerling wat wij te bieden hebben en we kijken of er een match is tussen de leerling en onze school. Hierbij kijken we vooral goed of de leerling past bij het creatieve karakter van de school. De leerlingen wordt gevraagd werk mee te nemen. Dit kunnen PowerPointpresentaties zijn of tekeningen, foto’s, voorbeelden van games en registraties van licht- en geluidshows. Begin maart vindt de definitieve inschrijving plaats.

VMBO-ADVIES

Een leerling kan geplaatst worden bij ons op school als hij van de basisschool een vmbo-advies (alle leerwegen) krijgt en als hij of zij past bij het creatieve karakter van de school. Alle leerlingen met een vmbo-advies zijn van harte welkom. Echter, wij hebben niet de mogelijkheid leerlingen met een leerwegondersteunend (LWOO-)advies voldoende te ondersteunen.
In Rotterdam krijgen alle leerlingen eind maart te horen of ze definitief geplaatst zijn. Alleen op het moment dat er meer leerlingen zich aanmelden die geplaatst kunnen worden, moet er geloot worden. De verwachting is dat dit bij ons niet nodig zal zijn. De volledige intakeprocedure en het bijbehorende tijdpad staat beschrevenen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie hieronder). 

Toelatingsprocedure

Adres

Grafisch Lyceum Rotterdam
VMBO voor Vormgeven en Media
Stadhoudersplein 35
3039 ER Rotterdam

> Alle contactgegevens