EEN MATCH TUSSEN JOU EN GLR?

Aanmelden en intake

Het VMBO voor Vormgeven en Media heeft dit schooljaar geen open dagen meer. Heb je vragen over aanmelden en intake, neem dan contact met ons op via 088 200 15 25.

Oriëntatiegesprek

De school volgt de afspraken die in de Rotterdamse plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl) zijn gemaakt. Met alle leerlingen die graag naar onze school willen, voeren we een oriëntatiegesprek. In dit gesprek kan de leerling aangeven wat hij graag wil leren, waarom hij voor onze school kiest, welke hobby’s hij heeft en wat hij leuk vond om te doen op de vorige school. Wij vertellen de leerling wat wij te bieden hebben en we kijken of er een match is tussen de leerling en onze school. Hierbij kijken we vooral goed of de leerling past bij het creatieve karakter van de school. De leerlingen wordt gevraagd werk mee te nemen. Dit kunnen PowerPointpresentaties zijn of tekeningen, foto’s, voorbeelden van games en registraties van licht- en geluidshows. Begin maart vindt de definitieve inschrijving plaats.

VMBO-ADVIES

Een leerling kan geplaatst worden bij ons op school als hij van de basisschool een vmbo-advies (alle leerwegen) krijgt en als hij of zij past bij het creatieve karakter van de school. Alle leerlingen met een vmbo-advies zijn van harte welkom. Echter, wij hebben niet de mogelijkheid leerlingen met een leerwegondersteunend (LWOO-)advies voldoende te ondersteunen.
In Rotterdam krijgen alle leerlingen eind maart te horen of ze definitief geplaatst zijn. Alleen op het moment dat er meer leerlingen zich aanmelden die geplaatst kunnen worden, moet er geloot worden. De verwachting is dat dit bij ons niet nodig zal zijn. De volledige intakeprocedure en het bijbehorende tijdpad staat beschrevenen in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie hieronder). 

Adres

Grafisch Lyceum Rotterdam
VMBO voor Vormgeven en Media
Stadhoudersplein 35
3039 ER Rotterdam

> Alle contactgegevens