<

Begeleiding

Op het VMBO voor Vormgeven en Media is iedereen betrokken bij de zorg voor de leerlingen. Ieder draagt een steentje bij zodat de leerling zich prettig voelt en optimaal kan deelnemen aan het leerproces. Elke leerling kan een moment hebben waarop hij of zij behoefte heeft aan wat extra ondersteuning. Voor de één gaat dat om studiebegeleiding, voor de ander om een uitgebreider zorgtraject.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, kent het Grafisch Lyceum Rotterdam een Leerlingvolgsysteem (LVS). Daarin staan alle algemene zaken en rapportcijfers van leerlingen, maar ook specifieke informatie, bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is. Heeft een leerling problemen, dan wordt dit goed gestructureerd en overzichtelijk opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit geeft de school een helder beeld van de ontwikkeling van de leerling.

De begeleiders

Het team van begeleiders op het VMBO bestaat uit de volgende personen:

  • Mentor
  • Bouwcoördinator
  • Zorgcoördinator
  • Vakdocent
  • Decaan

In sommige gevallen is er vraag naar extra zorg. Daarin kunnen de onderstaande personen een rol spelen.

  • Vertrouwenspersoon
  • Remedial teacher
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • School-oudercontactpersoon
  • Externe zorgdeskundigen zijn de schoolarts/verpleegkundige en de leerplichtconsulent.

Meer over de taken van de verschillende begeleiders kun je lezen in de brochure van het VMBO.

Elke leerling kan een moment hebben waarop hij of zij behoefte heeft aan extra ondersteuning of begeleiding