<

Begeleiding

Elke leerling kan een moment hebben waarop hij of zij behoefte heeft aan wat extra ondersteuning. Voor de een gaat dat om studiebegeleiding, voor de ander om een uitgebreider zorgtraject. Op het Grafisch Lyceum Rotterdam is iedereen betrokken bij de zorg voor de leerlingen.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, kent het Grafisch Lyceum Rotterdam een Leerlingvolgsysteem (LVS). Daarin staan alle algemene zaken en rapportcijfers van leerlingen, maar ook specifieke informatie, bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is. Heeft een leerling problemen, dan wordt dit goed gestructureerd en overzichtelijk opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit geeft de school een helder beeld van de ontwikkeling van de leerling.

De begeleiders

Het team van begeleiders op het VMBO bestaat uit de volgende personen:

  • Mentor
  • Leerlingcoördinator
  • Zorgcoördinator
  • Vakdocent
  • Decaan

In sommige gevallen is er vraag naar extra zorg. Daarin kunnen de onderstaande personen een rol spelen.

  • Vertrouwenspersoon
  • Remedial teacher
  • Schoolmaatschappelijk werkster
  • Medewerker ouderbetrokkenheid
  • Externe zorgdeskundigen zijn de schoolarts/verpleegkundige en de leerplichtconsulent.

Meer over de taken van de verschillende begeleiders kun je lezen in de brochure van het VMBO.