een overzicht van de kosten

Financiën

Elke leerling van het VMBO voor Vormgeven en Media betaalt een vast bedrag aan schoolgeld. Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende kosten. Hieronder een overzicht.

Boeken en materialen

De school stelt de meeste leermaterialen ter beschikking aan de leerlingen. De school krijgt hiervoor een bijdrage van het Ministerie van OCW. Aan het eind van het schooljaar worden de schoolboeken weer ingeleverd. Leerlingen moeten zelf voor de volgende materialen zorgen: woordenboeken, een rekenmachine, schrijfgerei, schriften, een multomap en een atlas.

Eigen bijdrage

In het eerste en derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek. Voor deze grote excursies vragen we een eigen bijdrage. De kosten hiervan bedragen circa € 140,-. Als leerlingen aan keuzeactiviteiten deelnemen die geld kosten, wordt meestal ook een bijdrage gevraagd. Voor kunstactiviteiten krijgt elke leerling een eigen CJP-pas. Deze pas geeft korting en bevat een bedrag waarmee de entree van enkele activiteiten betaald kan worden.

Ouderbijdrage

Het VMBO voor Vormgeven en Media vraagt geen schoolbijdrage aan de ouders/verzorgers.