Inloggen MBO

Ga naar Mijn GLR en bekijk je rooster, beoordelingen, documenten en meer.

Inloggen MBO

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Inloggen VMBO

Organisatie

VMBO en MBO

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) biedt een scala aan opleidingen voor de wereld van media, entertainment en technologie, in de vorm van regulier dagonderwijs (vmbo en mbo). Het opleidingsaanbod is breed en gevarieerd. 

De organisatiestructuur van het Grafisch Lyceum Rotterdam is primair gericht op het bieden van eigentijds en actueel onderwijs. Het GLR is opgebouwd uit twee organisatorische eenheden: het VMBO voor Vormgeven en Media en het MBO. Beide onderdelen leveren een bijzondere bijdrage aan de totale positie van het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

Contact

COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur is belast met het besturen van het Grafisch Lyceum Rotterdam en als zodanig aan te merken als het bevoegd gezag, als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het College van Bestuur bestaat uit Rob Hoogstraaten (voorzitter) en Hans Maas (lid). 

De bestuurders van het GLR: Rob Hoogstraaten en Hans Maas

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht vervult een toezichthoudende rol met betrekking tot het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in het Grafisch Lyceum Rotterdam. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • De heer C. van der Woude (voorzitter)
 • Mevrouw I. Wessels (lid)
 • Mevrouw M. Ruimers (lid)
 • Mevrouw H. Stuart (lid)
 • De heer A. Freyssen (lid)
 • De heer E. de Prouw (lid)

DIRECTIE

De directie is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. De samenstelling is als volgt:

 • Sectordirecteur Mediavormgeven: mevr. D. van der Meer
 • Sectordirecteur AV, Podium & Redactie: dhr. R. van As       
 • Sectordirecteur Management, Productie & Development: mevr. M.E.T. Woudstra
 • Stafdirecteur ICT: dhr. P. Rehm
 • Stafdirecteur Onderwijsorganisatie: mevr. O. Menten
 • Directeur VMBO voor Vormgeven en Media: dhr. J.P. van den Berg

SECRETARIATEN ALGEMEEN

College van Bestuur
Mevr. M.J. Lago Martinez, tel: 088 200 15 23
Stuur een e-mail

VMBO voor Vormgeven en Media
Tel: 088 200 15 25
Stuur een e-mail

SECRETARIATEN MBO-SECTOREN

 

SECTOR MEDIAVORMGEVEN

Secretariaat Mediavormgeven
tel. 088 200 14 40
Stuur een e-mail

Teamleiders
- Janneke Woestenberg (Corporate Design)
- Rens van den Berge (Visual & Motion Design)
- Taimen Willems (Lifestyle & Spatial Design)

sector AV, Podium & redactie

- Expert IT Systems & Devices
- Podium- en Evenemententechniek

(Teamleider: Leffert Klok)
Mevr. L. Lanser, tel. 088 200 15 84
Stuur een e-mail

- AV-specialist
(Teamleider: Anil Comert)
Mevr. M. Racké, tel: 088 200 17 60
Stuur een e-mail

- Redactiemedewerker
- Fotografie

(Teamleider: Mirjam La Ferrera)
Mevr. Y. Lanser, tel. 088 200 14 41
Stuur een e-mail

SECTOR MANAGEMENT, PRODUCTIE & DEVELOPMENT

- Creatieve Productie
(Teamleider: Patrick van Wijnen)
Mevr. C. Valken, tel. 088 200 18 14
Stuur een e-mail

- Mediamanagement
- GLR XTRA

(Teamleider: Susan Bijlsma)
Mevr. P. van Amerongen, tel. 088 200 15 47
Stuur een e--mail

- Software Developer
(Teamleider: Marien van Buuren)
Mevr. M. Wongsosetro, tel. 088 200 17 45
Stuur een e-mail

ORGANOGRAM

Let's get in contact

Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
Postbus 1680
3000 BR ROTTERDAM

Tel: +31 (0)88 200 15 00
E-mail: info@glr.nl

Volg ons op