<

Organisatie

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is opgebouwd uit twee organisatorische eenheden: het VMBO voor Vormgeven en Media en het MBO.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van het Grafisch Lyceum Rotterdam en als zodanig aan te merken als het bevoegd gezag, als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De samenstelling van het College van Bestuur is als volgt:

 • Dhr. drs. R. Hoogstraaten (voorzitter) 
  - Branchecontacten
  - Internationalisering
  - Huisvesting
  - Personeel en organisatie
  - Communicatie en marketing
  - Financiën
  - Innovatie
  - ICT
 • Mevr. A.E. van der Meij (lid)
  - Onderwijs
  - Onderwijsorganisatie
  - Onderwijsontwikkeling- en kwaliteit
  - Stage
  - Kwaliteitszorg

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult een toezichthoudende rol met betrekking tot het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in het Grafisch Lyceum Rotterdam. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Mevrouw I. Wessels (voorzitter)
 • Mevrouw M. Ruimers (lid)
 • Mevrouw H. Stuart (lid)
 • De heer C. van der Woude (lid)
 • De heer A. Freyssen (lid)
 • De heer E. de Prouw (lid)

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. De samenstelling van de directie is als volgt:

 • Mediavormgeven: dhr. E.J.C. Fok, dhr. R. van As
 • Mediatechnologie: mevr. M.E.T. Woudstra
 • Mediamanagement en Redactiemedewerker: dhr. D. Terlouw
 • Creatieve productie: dhr. S.N. Madani / mevr. H. van Baarsen (vervanging)
 • Podium- en evenemententechniek: dhr. D. Terlouw
 • Audiovisuele media: dhr. R. van As
 • VMBO voor Vormgeven en Media: dhr. J.P. van den Berg

Secretariaten

College van Bestuur
Mevr. M.J. Lago Martinez, tel: 088 200 15 23
E-mail: martinez@glr.nl

Afdeling Mediavormgeven (dhr. E.J.C. Fok) 
Mevr. A. Posthumus, tel: 088 200 17 56
Mevr. G. van Daele, tel. 088 200 14 77
E-mail: secretariaat_oamgd@glr.nl

Afdeling Mediavormgeven (dhr. R. van As) 
Mevr. A.A.C. van Maalsen, tel: 088 200 17 13
Mevr. I.A.S. Bens, tel: 088 200 14 40
E-mail: secretariaat_oamvd@glr.nl

Mediamanagement en Redactiemedewerker (dhr. D Terlouw)
Mevr. L. Lanser, tel. 088 200 15 84
E-mail: secretariaat_oamm@glr.nl

Afdeling Mediatechnologie (mevr. M.E.T. Woudstra)
Mevr. M. Wongsosetro, tel: 088 200 17 45
E-mail: secretariaat_oamt@glr.nl

Afdeling Creatieve productie (dhr. S.N. Madani / mevr. H. van Baarsen (vervanging))
Mevr. C.M. Valken, tel: 088 200 18 14
E-mail: secretariaat_oacp@glr.nl

Afdeling Audiovisuele media (dhr. R. van As)
Mevr. M.G. Racké, tel. 088 200 17 60
E-mail: secretariaat_oaav@glr.nl

Podium- en evenemententechniek (dhr. D. Terlouw)
Mevr. L. Lanser, tel. 088 200 15 84
E-mail: secretariaat_oape@glr.nl

VMBO voor Vormgeven en Media 
Tel: 088 200 15 25
E-mail: vmbo@glr.nl

Contact

Grafisch Lyceum Rotterdam
Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
Postbus 1680
3000 BR ROTTERDAM
tel: +31 (0)88 200 15 00
e-mail: info@glr.nl