Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

De baan die je bent

Werken alszij-instromer

De overstap maken

Heb jij een mooie vacature gezien en denk jij eraan om de overstap te maken naar het onderwijs en jouw kennis en ervaring te delen met de nieuwe generatie? Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) biedt voor zij-instromers verschillende routes om in het onderwijs aan de slag te gaan.

Ten eerste biedt het GLR de noodzakelijke (en wettelijk verplichte) scholing aan om aan de bekwaamheidseisen te voldoen om voor de klas te mogen staan. Daarnaast heeft het GLR een tweejarig intern traject om de nieuwe medewerker vanaf het begin goed te begeleiden en te helpen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen. Iedere nieuwe onderwijsmedewerker krijgt op het GLR een persoonlijke buddy of coach die je wegwijs maakt in de school en het onderwijs. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten om je start in het onderwijs te ondersteunen.

WAT IS ZIJ-INSTROMEN?

Een zij-instromer is iemand die vanuit een ander beroep of andere bedrijfstak met een aantal jaren werkervaring de overstap maakt naar een baan in het onderwijs. Dat kan op 3 niveaus: als onderwijsassistent, instructeur of docent.

HOE WORD JE ONDERWIJSASSISTENT?

Als je een mbo-opleiding hebt in de sociaalpedagogische richting en affiniteit hebt met onze doelgroepen, kun je op het GLR als onderwijsassistent aan de slag. Een onderwijsassistent assisteert en ondersteunt de docent in de klas. De onderwijsassistent helpt de leerlingen en studenten onder leiding van de vakdocent. Wij zorgen als je bij ons gaat werken voor de juiste interne en/of externe scholing. 

HOE WORD JE INSTRUCTEUR?

Met een afgeronde mbo-opleiding in een voor onze school relevant vakgebied kun je starten als instructeur op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Tegelijkertijd ga je een instructeursopleiding volgen die het GLR voor je regelt. Een instructeur mbo geeft studenten instructie en training. Een instructeur traint bepaalde (specifieke) vaardigheden met de studenten. Het verschil met een docent is dat een instructeur zelf geen lesmateriaal hoeft te schrijven en geen mentortaken heeft. Er wordt nauw samengewerkt met de vakdocenten. Heb je na je instructeursopleiding een aantal jaren ervaring als instructeur voor de klas opgedaan, dan kun je overwegen om je verder als docent te gaan scholen zoals hierna beschreven.

HOE WORD JE DOCENT?

Wil je direct als docent voor de klas en tegelijkertijd je bevoegdheid of getuigschrift halen? Dan is een zij-instroomtraject mogelijk een passende route voor jou. Als je (als hbo-er) na enige jaren werkervaring docent in het mbo wilt worden, zijn er twee zij-instroomroutes mogelijk.

  • Je kunt als ‘zij-instromer in het beroep’ een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid behalen voor een bepaald schoolvak of beroepsprofiel. Met deze lesbevoegdheid mag je dat schoolvak op de middelbare school verzorgen, maar ook op het mbo. 
  • Je kunt een PDG-traject volgen: een zijinstroomtraject waarmee je je pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Je mag als je een afgeronde hbo/wo-opleiding hebt aan dit PDG-traject beginnen als de (mbo)-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk al bekwaam bent; dat je geschikt bent om direct voor de klas te staan; en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Het GLR stelt uren beschikbaar om de opleiding te kunnen volgen.

Volg ons op