Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Problemen, klachten of bezwaar

  • /
  • Over GLR/
  • Problemen, klachten of bezwaar

Binnen het Grafisch Lyceum Rotterdam zetten we ons dagelijks in voor een zo goed mogelijk (studie)klimaat voor leerlingen, studenten, medewerkers en onze relaties. Toch kan het zijn dat er iets mis gaat. We streven ernaar om bij problemen, klachten of bezwaren eerst in goed overleg naar een oplossing te zoeken met een docent, mentor, teamleider, stagecoördinator, vertrouwenspersoon, examencoördinator of een andere medewerker. 

Het kan voorkomen dat de klacht ernstig van aard is, dat het onderlinge overleg niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, of dat je niet weet bij wie je met je klacht terecht kunt. In zo’n geval heeft het GLR een klachtencoördinator. De klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregelingen. Hier staan ook de termijnen in waarbinnen je een klacht kunt indienen. 

Vertrouwenspersonen

Klachten die betrekking hebben op de gedragscode kunnen ook vertrouwelijk besproken worden met de vertrouwenspersonen. 

Vertrouwenspersonen GLR

Kom je er niet uit?

Is de klacht in onderling overleg niet opgelost of weet je niet waar je terecht kunt? Vul dan een van onderstaande formulieren in. Na het indienen van een klacht of bezwaar, ontvang je binnen een week een ontvangstbevestiging, behalve tijdens de schoolvakanties (dan ontvang je de bevestiging zo snel mogelijk na de betreffende vakantie).

Algemene klacht of klacht m.b.t. de gedragscode (bijv. stagediscriminatie, belediging, intimidatie)

Bezwaar rondom examinering of het bindend studieadvies

Volg ons op