<

15-06-2020

Info coronavirus - update

Vanwege het coronavirus biedt het Grafisch Lyceum Rotterdam momenteel zoveel mogelijk onderwijs op afstand. De vmbo-afdeling aan het Stadhoudersplein 35 is sinds 2 juni weer open. De mbo-afdeling aan de Heer Bokelweg 255 is sinds 15 juni weer beperkt open voor praktijkonderwijs en praktijkexamens.

Update 15 juni, 10.00 uur

Vanaf 15 juni is onze mbo-locatie beperkt open voor praktijkonderwijs en praktijkexamens van studenten die nog niet in het examenjaar zitten. Hierbij treffen we uiteraard alle benodigde voorzorgsmaatregelen en volgen we de richtlijnen van de RIVM. Denk aan kleine groepen studenten tegelijkertijd op school, aangepaste looproutes, aangepaste roostertijden, extra schoonmaak en natuurlijk de anderhalve meter-regel in alle (onderwijs)ruimtes.

Examens MBO
De examinering blijft zoveel mogelijk op afstand plaatsvinden. Wel examineren we de praktijkonderdelen op school. Hierover ontvangen de examenkandidaten informatie vanuit de afdelingsdirecteur of mentor.

Stages MBO
We werken momenteel aan plannen en scenario’s voor stageplaatsingen na de zomer. Hierover ontvangen de studenten die het betreft zo snel mogelijk meer informatie vanuit ons Stagebureau.

Na de zomer
Hoe gaat het verder na de zomervakantie? Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, maar we houden er rekening mee dat we ook in het nieuwe schooljaar bepaalde vakken online blijven geven. Ook zijn er scenario’s in de maak over het inroosteren van halve klassen, looproutes door het gebouw, alternatieve roostertijden etc. Zodra hier meer over bekend wordt, melden we dat op deze plek.

Vragen?
Heb je vragen die te maken hebben met je opleiding, neem dan contact op met je mentor. Voor vragen over stages mail je naar je stagecoördinator. Heb je een dringende vraag aan het GLR over ons beleid rondom de corona-crisis, mail dan naar corona@glr.nl

College van Bestuur en afdelingsdirecteuren

Veelgestelde vragen

Laatste update: 15 juni, 10.00 uur

Ik hoor dat er examens op school worden afgenomen, klopt dat?
Ja dat klopt. Op basis van richtlijnen van het ministerie van OC&W mogen de (praktijk)examens voor het mbo al sinds 6 april op school afgenomen worden. Daarnaast is onze mbo-afdeling sinds 15 juni ook open voor praktijklessen en praktijkexamens voor de studenten die dit jaar nog niet in hun laatste schooljaar zitten.

Is het wel veilig om examens op school af te nemen?
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de examens volledig binnen de richtlijnen van het RIVM en de GGD te laten verlopen. Denk aan kleine groepen studenten tegelijkertijd op school, aangepaste looproutes, aangepaste roostertijden, extra schoonmaak en natuurlijk de anderhalve meter-regel in alle (onderwijs)ruimtes. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat alle medewerkers en studenten die aanwezig zijn op school, volledig klachtenvrij moeten zijn.

Waarom kan ik als GLR-student geen computer uit de lokalen lenen voor thuisgebruik?
We bieden studenten zonder geschikte computerfaciliteiten thuis de mogelijkheid om op school te werken, mits zij hiervoor toestemming hebben van hun mentor of afdelingsdirecteur. Hierbij nemen we vanzelfsprekend alle RIVM-voorschriften in acht. We hebben voor deze oplossing gekozen en niet voor het eventueel uitlenen van onze iMacs, omdat deze volledig zijn geconfigureerd voor het gebruik op het netwerk van school. Het configureren van de computers voor gebruik buiten de school, kost relatief veel tijd van onze ICT-medewerkers. Vanwege de corona-omstandigheden hebben we een minimale ICT-bezetting, die alle tijd nodig heeft om het afstandsonderwijs te ondersteunen. Onder andere om deze redenen zullen wij geen computers uitlenen aan onze studenten.

Hoe blijf ik als ouder/verzorger op de hoogte van de gang van zaken bij de opleiding van mijn zoon/dochter?
De mentoren en afdelingsdirecteuren communiceren rechtstreeks met de studenten, per mail of andere digitale middelen. We verzoeken u te informeren bij uw zoon of dochter wat de afspraken met de school zijn.

Wat gebeurt er als je procentueel teveel afwezig bent? En als je opdrachten niet of niet op tijd afkomen door de absentie?  
Het is natuurlijk lastig voorspellen hoe lang deze situatie gaat duren. Maar we gaan de studenten niet houden aan onmogelijke eisen. De eisen aan procenten en opdrachten worden waar nodig aangepast, zover dit betrekking heeft op de corona-crisis.

Ik heb me ingeschreven voor een mbo-opleiding op het GLR, maar nu kan ik misschien pas na de zomervakantie mijn examens op mijn huidige school afronden. Is dat een probleem?
Nee, je kunt in september gewoon starten met je mbo-opleiding (mits je bent toegelaten). Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt dat studenten toelaatbaar zijn als ze nog niet hun diploma hebben, maar het diploma wel voor 1 januari 2021 kunnen gaan halen. Het GLR gaat hier ook op deze manier mee om. Als hier meer over bekend wordt, melden we dat op deze site. 

Kan ik me nog aanmelden voor een opleiding? 
Je kan je nog voor een beperkt aantal opleidingen aanmelden. Klik hier voor de stand van zaken. Heb je vragen over een opleiding, mail dan naar info@glr.nl

Waar kan ik terecht voor vragen?
Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij het crisisnummer van de overheid: 0800 1351. Voor vragen die te maken hebben met je opleiding, kun je terecht bij je mentor. Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of aan de GGD in jouw woonplaats. Heb je een dringende vraag aan het GLR over het coronavirus, mail dan naar corona@glr.nl.

Op de website van het RIVM lees je alle actuele informatie over het coronavirus. Over de actuele situatie in Rotterdam kun je terecht op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond. Het ministerie van OCW geeft hier antwoord op de veel gestelde vragen van studenten en ouders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt op deze website relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven of naar het buitenland willen.