<

23-09-2020

Info coronavirus - update

Het schooljaar is in volle gang op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Onze vmbo-afdeling is volledig geopend. Voor de mbo-afdeling geldt dat we werken met een beperkt rooster op school, aangevuld met online lessen.

Update 23 september, 13.00 uur

Bij de lessen die op school plaatsvinden, treffen we uiteraard alle benodigde voorzorgsmaatregelen en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Op het mbo geldt de anderhalve meter-regel in alle ruimtes, dus ook de lokalen. Dit betekent dat we halve klassen in de lokalen inroosteren. Verder zijn er aangepaste looproutes, aangepaste roostertijden en extra schoonmaak. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat alle medewerkers en studenten die aanwezig zijn op school, volledig klachtenvrij moeten zijn.

Pauze en kantine
De keuken van de kantine is geopend, maar alleen met afhaalmogelijkheid. Je kunt hier niet zitten en pauzeren. Je kunt lunchen en pauzeren in het lokaal waar je les hebt of buiten. We spreiden de pauzetijden zoveel mogelijk, zodat niet alle studenten tegelijkertijd pauze hebben.

Stages MBO
Studenten die op stage zijn, volgen de regels van het bedrijf.

Reizen met het OV
De druk op het openbaar vervoer neemt sinds begin september flink toe. De gemeente Rotterdam monitort dit goed. Het verzoek is om zoveel mogelijk naar school te komen met de fiets of lopend mits de afstand dit toelaat. Kom je met de trein? Loop dan vanaf het station naar school in plaats van de tram te nemen.

Bijgaand nog wat aanvullende punten:

  • De Covid-richtlijnen blijven onverminderd van kracht. Van alle studenten wordt verwacht dat zij zich aan deze richtlijnen houden.
  • De ventilatie en luchtverversing op het GLR voldoen aan de eisen.
  • Medewerkers en studenten mogen mondkapjes dragen als ze dit prettig vinden, maar het is niet verplicht.
  • Ben je op vakantie geweest in een risicogebied (oranje) dan mag je, na terugkomst de eerste tien dagen niet naar school komen.
  • De pauzemomenten kunnen afwijken van de tijden die in het rooster staan. Je mag in het lokaal pauzeren en daar tijdens de pauze eten en drinken.
  • Ben je (te)vroeg voor de les? Ga direct naar het lokaal en neem plaats. Is het lokaal bezet, neem dan plaats in het lokaal ernaast. Studenten mogen niet op de gang hangen en wachten.
  • Het is goed mogelijk dat het hele jaar de Covid-maatregelen van kracht blijven.

Vragen?
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de meest voorkomende vragen en de antwoorden rondom het coronavirus op een rij gezet. 
Heb je vragen die te maken hebben met je opleiding, neem dan contact op met je mentor. Voor vragen over stages mail je naar je stagecoördinator. Heb je een dringende vraag aan het GLR over ons beleid rondom de corona-crisis, mail dan naar corona@glr.nl

College van Bestuur en afdelingsdirecteuren

Protocol GLR-MBO tijdens Covid-19

CORONA - VEELGESTELDE VRAGEN

We bieden studenten zonder geschikte computerfaciliteiten thuis de mogelijkheid om op school te werken, mits zij hiervoor toestemming hebben van hun mentor of afdelingsdirecteur. Hierbij nemen we vanzelfsprekend alle RIVM-voorschriften in acht. We hebben voor deze oplossing gekozen en niet voor het eventueel uitlenen van onze iMacs, omdat deze volledig zijn geconfigureerd voor het gebruik op het netwerk van school. Het configureren van de computers voor gebruik buiten de school, kost relatief veel tijd van onze ICT-medewerkers. Vanwege de corona-omstandigheden hebben we een minimale ICT-bezetting, die alle tijd nodig heeft om het afstandsonderwijs te ondersteunen. Onder andere om deze redenen zullen wij geen computers uitlenen aan onze studenten.

De mentoren en afdelingsdirecteuren communiceren rechtstreeks met de studenten, per mail of andere digitale middelen. We verzoeken u te informeren bij uw zoon of dochter wat de afspraken met de school zijn.

Je wordt bij alle lessen (zowel bij de lessen op school als de online lessen) verwacht. Je afwezigheid wordt bijgehouden en alle regels rondom verzuim en leerlplicht gelden na de zomervakantie gewoon.

Neem in dit geval altijd contact op met je afdelingsdirecteur en mentor om afspraken te maken.