Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Studerenop het GLR

  • /
  • MBO/
  • Studeren op het mbo

Altijd in ontwikkeling

De toekomst ziet er elke dag anders uit. Het leren verandert, beroepen veranderen. Het onderwijsmodel van het Grafisch Lyceum Rotterdam is gericht op deze dynamische toekomst. Een toekomst waarin samenwerken, creatief denken én jezelf blijven ontwikkelen, minstens zo belangrijk zijn als kennis van het beroep.

Wij dagen iedere student uit om zijn talenten te ontwikkelen, eigen keuzes te maken en initiatief te nemen. In een inspirerende onderwijsomgeving werk je aan beroepsgerichte opdrachten, die steeds complexer worden. Hierbij leer je steeds zelfstandiger werken. Studenten met veel talent dagen we extra uit. En we bieden extra begeleiding voor studenten die daar behoefte aan hebben. Zo stemmen we het onderwijs af op de individuele behoeften en talenten van de studenten. Aan het einde van de opleiding ben jij klaar voor een succesvolle toekomst in de creatieve industrie, het vervolgonderwijs én de maatschappij.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact op.

Neem contact opBrochure aanvragen

Onderwijsmodel

BOL en BBL

Het GLR biedt uitdagende opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4. Het niveau bepaalt de zwaarte van de opleiding. Veel opleidingen van het GLR zijn BOL-opleidingen. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, wat betekent dat je elke dag naar school gaat en praktijkervaring opdoet tijdens je stages en praktijkopdrachten.

We bieden ook een aantal BBL-opleidingen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg, wat betekent dat je een aantal dagen per week werkt in een bedrijf en een dag per week naar school gaat.

Opbouw opleidingen

Onze opleidingen zijn opgebouwd uit leerlijnen. Een leerlijn is een verzameling van gelijkwaardige vakken die je gedurende een gedeelte van een jaar, een heel jaar, of soms zelfs meerdere jaren volgt. Deze leerlijnen worden tussentijds beoordeeld met cijfers of werkprocessen. We maken een onderscheid tussen AVO-vakken en beroepsvakken. Daarnaast volg je keuzedelen. 

AVO-vakken

AVO staat voor Algemeen Vormend Onderwijs. De AVO-vakken Nederlands, Engels en rekenen worden, voordat je op stage gaat, getoetst en het resultaat wordt vermeld op je diploma. 

Beroepsvakken

De beroepsvakken voer je soms alleen uit (bijvoorbeeld een training Photoshop), maar vaak ook met je medestudenten. Je krijgt dan beroepsgerichte opdrachten die je als team moet uitvoeren: samenwerking en communicatie zijn hierbij heel belangrijk. Je leert om je werk te plannen en te organiseren en om een opdracht zo te maken dat de klant tevreden is.

Keuzedelen

In elke mbo-opleiding volg je keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verdiepen of verbreden. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en je doet hier ook examen in. De behaalde keuzedelen worden vermeld op je diploma. Hiermee kun je je onderscheiden van je collega’s op de arbeidsmarkt.  

Studie-informatie

Iedere opleiding kent een aantal momenten waarop bekeken wordt of je verder mag. De eisen hiervoor vind je in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van jouw opleiding. Hierin staat ook beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen om je diploma te behalen. Het OER en de opleidingsinformatie ontvang je bij de start van je opleiding. 

Doorleren

Onze opleidingen zijn zo opgezet dat je kunt doorstromen naar een hoger niveau. Als je begint op niveau 2, zijn er mogelijkheden om verder te leren op niveau 3 of 4. Met een mbo-diploma op niveau 4 kun je ook verder leren in het hbo. Veel studenten doen dat. Het GLR werkt samen met hogescholen en kunstacademies, zoals de Haagse Hogeschool en The University of Northampton. 

Kans op werk

Het Grafisch Lyceum Rotterdam leidt studenten op voor de beroepspraktijk in de creatieve industrie. Wij onderhouden nauw contact met het bedrijfsleven en stemmen ons onderwijs en de instroom van nieuwe studenten af op de ontwikkelingen in de sector. De beschikbaarheid van stage- en leerbanen is van groot belang voor het goed opleiden van onze studenten. Op onze website tref je bij elke opleiding een studiebijsluiter aan. Hierin kun je zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en hoe de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn. Je vindt deze informatie ook op de website www.kansopwerk.nl.

Volg ons op