Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Ondersteuningen advies

Wij staan voor je klaar

Op het mbo werk je zelfstandiger en heb je meer verantwoordelijkheid dan op de middelbare school. Een goede studiebegeleiding is dan ook heel belangrijk. Op onze school staan je mentor, vakdocenten, onderwijsassistenten en medewerkers van Bureau Ondersteuning & Advies klaar om je te helpen bij vragen en problemen tijdens je opleiding.

De medewerkers van Bureau Ondersteuning & Advies kunnen je ondersteunen als je vragen, zorgen of problemen hebt die direct invloed hebben op je studie en waarvoor je niet direct een oplossing ziet. Dat kunnen praktische problemen zijn (bijvoorbeeld: welke vervolgopleidingen zijn er?) of persoonlijke problemen (bijvoorbeeld: angsten of neerslachtigheid). Tijdens een intakegesprek kijken we waarmee je het best geholpen bent: een adviesgesprek, een kortdurende begeleiding, deelname aan een training, een beroepeninteressetest, of verwijzing naar een externe deskundige of GGZ professional. De gesprekken met de medewerkers van het Bureau Ondersteuning & Advies zijn vertrouwelijk van aard.

Contact

Heb je een vraag over ondersteuning tijdens je opleiding? Neem contact op.

Ondersteuning@glr.nl

MAATWERK

Sommige studenten hebben iets meer ondersteuning nodig. In overleg met de mentor en medewerkers van Bureau Ondersteuning & Advies wordt dan gezamenlijk een plan opgesteld voor een kortdurend traject van een aantal gesprekken. Ook hebben enkele studenten intensieve ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is langduriger van aard en vraagt tijdelijk intensief om aandacht. Wij streven naar maatwerk, effectiviteit en een doortastende aanpak. Soms leidt dit tot individuele begeleiding. Ook bieden we groepsbegeleiding of -training met als doel alle studenten, ondanks hun beperking, zoveel mogelijk hetzelfde onderwijs te laten volgen als hun medestudenten zonder die beperkingen.

PASSEND ONDERWIJS

Vanaf de aanmelding en gespecialiseerde intake stellen wij met studenten die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben vast welke ondersteuning nodig is om succesvol de opleiding te kunnen doorlopen en voltooien. Centraal in de studie staan de mogelijkheden van de student om een beroep te leren uitoefenen. We kijken dan ook naar de beroepseisen die bij dit beroep horen, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en natuurlijk naar de (ontwikkelings-)mogelijkheden van de student. Het is van belang dat je bij de aanmelding of de intake al aangeeft of er zaken spelen die jou kunnen belemmeren binnen de opleiding. We gaan met je in gesprek over hoe je vanuit de persoonlijke situatie, handicap of beperking kunt deelnemen aan het onderwijs. Vervolgens bekijken we of deze ondersteuning door ons geboden kan worden. Hiermee voorkomen wij dat gedurende de opleiding blijkt dat het GLR een bepaalde extra ondersteuning niet kan bieden. De ondersteuningsbehoefte leggen we voor de daadwerkelijke inschrijving vervolgens vast in een handelingsplan, waarmee na instemming na de introductie van de opleiding wordt gestart. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

VERTROUWENS­PERSOON

Het GLR heeft ook een aantal vertrouwenspersonen. Zij zorgen voor eerste opvang en begeleiding als je in aanraking bent geweest met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, onheuse bejegening, agressie en geweld. Een vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies. Ook biedt de vertrouwenspersoon begeleiding tijdens de klachtenprocedure die naar een (eventueel) proces leidt. Je vindt de contactgegevens van de vertrouwenspersonen op deze pagina

Volg ons op