volop ruimte voor waardevolle zaken

<

Activiteiten

In ons onderwijs is er volop ruimte voor waardevolle zaken zoals kunst en cultuur, creativiteit, techniek, sport en drama. Hierdoor krijg je niet alleen een beter beeld van de maatschappij, maar ook van je eigen talenten en interesses.

Maatschappelijke stage

De leerlingen volgen allemaal een maatschappelijke stage. Uitgangspunt is dat ze kennismaken met vrijwilligerswerk, zoveel mogelijk rekening houdend met hun wensen en vaardigheden. Voorbeelden van stages zijn: het schoonmaken van het strand op Terschelling, leerkrachten in het basisonderwijs helpen bij de lessen en assisteren bij de verzorging van ouderen in een bejaardentehuis. In totaal moeten leerlingen tijdens hun vmbo-carrière 30 uur maatschappelijke stage volgen. Bij ons op school organiseren wij deze stages in het tweede en derde schooljaar.

De leerlingen volgen allemaal een maatschappelijke stage, bijvoorbeeld het schoonmaken van het strand op de Wadden

Buitenschoolse activiteiten

Naast de excursies vanuit de lessen, zoals bezoekjes aan bibliotheken en musea, vinden er meer buitenschoolse activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd door de activiteitencommissie van het vmbo. De commissie organiseert enkele schoolfeesten voor de leerlingen. Met Sinterklaas gaat de onderbouw aan de slag met surprises, de leerlingen van de bovenbouw gaan bijvoorbeeld schaatsen in Den Haag. Voor de kerstvakantie organiseren we een groot kerstgala. We ontvangen de leerlingen dan in galakleding voor een buffet en een groot feest op school.

Werkweek

Alle leerlingen van het eerste leerjaar gaan op werkweek. Tijdens deze werkweek organiseren we veel activiteiten die bijdragen aan een goed groepsgevoel. Samenwerken is daarbij een belangrijk onderdeel. De werkweek in het eerste leerjaar is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Leerlingen uit het derde leerjaar gaan onder leiding van een groep enthousiaste docenten voor een driedaagse excursie naar Londen. 

VMBO Sport

Op ons vmbo is veel aandacht voor sport. Het gebouw heeft een eigen gymzaal mét klimwand! Diverse vormen van bewegen komen aan bod en regelmatig organiseren we sportieve activiteiten buiten de school.

We hebben een eigen gymzaal mét klimwand!

Kunst en Cultuur

Op verschillende manieren maak je op onze school kennis met kunst en cultuur. We hebben een samenwerkingsverband met de KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam): het cultuurtraject. Dit houdt in dat de leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar elk schooljaar twee projecten hebben. Dit kan een bezoek aan een voorstelling of een tentoonstelling zijn, gevolgd door workshops dans, drama, film, foto of beeldende kunst.