Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Activiteiten

ACTIVITEITEN

Een brede ontwikkeling geeft jongeren een aanzienlijke voorsprong in de maatschappij. Daarom stimuleren we leerlingen om verder te kijken dan hun eigen vakgebied om zo nieuwe mogelijkheden voor zichzelf te creëren.

In ons onderwijs is er naast de gebruikelijke theoretische en praktische vakken volop ruimte voor waardevolle zaken, zoals kunst en cultuur, creativiteit, techniek, sport en expressie. Leerlingen krijgen hierdoor niet alleen een beter beeld van de maatschappij, maar ook van hun eigen talenten en interesses.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact op.

Neem contact op

MAATSCHAP­PELIJKE STAGE

Alle leerlingen volgen een maatschappelijke stage. Het uitgangspunt is dat ze kennismaken met vrijwilligerswerk, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen en vaardigheden. Voorbeelden van stages zijn: het schoonmaken van het strand op Terschelling, leerkrachten in het basisonderwijs helpen bij de lessen, en assisteren bij de verzorging van ouderen in een bejaardentehuis. Daarnaast doen we elk schooljaar mee met NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. In totaal moeten leerlingen tijdens hun vmbo-carrière 30 uur maatschappelijke stage volgen. Bij ons op school organiseren wij deze stages in het tweede en derde schooljaar. 

Alle leerlingen volgen een maatschappelijke stage, bijvoorbeeld het schoonmaken van het strand op de Wadden

LEERLINGENRAAD 

Ons vmbo heeft ook een leerlingenraad. Een aantal keer per jaar gaan de klassenvertegenwoordigers in gesprek met de leerjaarcoördinatoren over allerlei zaken die in de school spelen, zoals de inrichting van het schoolplein, de aankleding van de aula en de lokalen en veel andere zaken.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Naast de excursies vanuit de lessen, zoals bezoekjes aan bibliotheken en musea, vinden er meer buitenschoolse activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd door de activiteitencommissie van het vmbo. De commissie organiseert enkele schoolfeesten voor de leerlingen. Met Sinterklaas gaan de leerlingen van de eerste klas aan de slag met surprises, de leerlingen van de tweede klas gaan bijvoorbeeld schaatsen in Den Haag. Voor de kerstvakantie organiseren we een groot kerstgala. We ontvangen de leerlingen dan in galakleding voor een buffet en een groot feest op school.

WERKWEEK

Alle leerlingen van het eerste leerjaar gaan op werkweek. Tijdens deze werkweek organiseren we veel activiteiten die bijdragen aan een goed groepsgevoel. Samenwerken is daarbij een belangrijk onderdeel. De werkweek in het eerste leerjaar is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Leerlingen uit het derde leerjaar maken onder leiding van een groep enthousiaste docenten een driedaagse buitenlandse reis naar Keulen.

JUNIORMENTOREN

Leerlingen van de derde en vierde klas assisteren de mentoren van de eerste klas bij allerlei activiteiten die met de leerlingen worden ondernomen. Op deze manier leren de eerstejaars leerlingen snel wat leerlingen van hogere leerjaren kennen, die hen kunnen helpen bij het wegwijs raken in de school.
 

KUNST EN CULTUUR

Op verschillende manieren maken de leerlingen kennis met kunst en cultuur. Onze school heeft een samenwerkingsverband met de KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam): het zogenaamde cultuurtraject. Dit houdt in dat de leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar elk schooljaar twee projecten hebben. Dit kan een bezoek aan een voorstelling of een tentoonstelling zijn, gevolgd door workshops dans, drama, film, foto of beeldende kunst.

Volg ons op