Inloggen MBO

Ga naar Mijn GLR en bekijk je rooster, beoordelingen, documenten en meer.

Inloggen MBO

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Inloggen VMBO

VMBO-leerwegen

DE LEERWEGEN

Op het vmbo doorloopt elke leerling eerst de algemene onderbouw. In dit eerste en tweede jaar van de opleiding krijgen de leerlingen vakken als Nederlands, Engels, Duits, kosmos (aardrijkskunde en geschiedenis), wiskunde, mens & natuur. Ook drama en tekenen komen uitgebreid aan bod. Maar alle leerlingen komen natuurlijk naar onze school voor het vak Media, Vormgeven & ICT (MVI). Bij MVI leren de leerlingen alles over het vormgeven van flyers en websites, het regelen van licht en geluid bij presentaties, hoe een 3D-printer werkt, fotografie en film.

Na de onderbouw komt een leerling terecht in één van de vier uitdagende leerwegen. Alle leerwegen zijn routes naar het mbo, maar elke leerweg heeft een andere manier van leren. Het Grafisch Lyceum Rotterdam heeft de volgende mogelijkheden:

CONTACT

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

ContactBrochure aanvragen

DE GEMENGDE LEERWEG (GL) EN THEORETISCHE LEERWEG (TL)

Voor wie weinig moeite heeft met leren, maar toch al wat beroepsgerichte kennis wil opdoen, is de gemengde leerweg een goede keuze. Leren wordt hier afgewisseld met doen. Het programma bestaat uit vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer en scheikunde. Daarnaast staan tekenen en MVI (Media, Vormgeven & ICT) op het lesprogramma. Bij MVI ontdekken de leerlingen de mogelijkheden van internet, video, fotografie, animatie, beeld en geluid. Ook leren ze ontwerpen en werken met verschillende computerprogramma’s. Het niveau van deze leerweg is vergelijkbaar met het hoogste niveau van de mavo. De gemengde leerweg sluit niet alleen goed aan op de mbo-opleidingen op het gebied van vormgeven en media, maar ook op andere mbo-opleidingen. Alle leerlingen van de gemengde leerweg kunnen het extra vak Duits kiezen. Doen de leerlingen ook examen in het vak Duits, dan kunnen zij ook kiezen voor een diploma voor de theoretische leerweg. Leerlingen met dit diploma kunnen doorstromen naar de havo.

DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL)

De kaderberoepsgerichte leerweg is een praktische opleiding, volledig gericht op vormgeven en media. Het beroepsgerichte programma is uitgebreider dan bij de gemengde leerweg. Naast Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en maatschappijleer, doen leerlingen nog meer ervaring op met video, internet, beeld en geluid, animatie, theatertechniek, interactieve vormgeving (van bijvoorbeeld websites en apps), grafische software, desktoppublishing, sign, ontwerpen, typografie, paginaopmaak en fotografie. Deze leerweg is een mooie opstap naar de mbo-opleidingen op het gebied van media en vormgeven binnen het Grafisch Lyceum Rotterdam. Verder leren aan een andere mbo-instelling kan natuurlijk ook.

DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL)

In deze leerweg draait het helemaal om de creatief-technische techniek. Naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde zijn de leerlingen een groot deel van de week met alle onderdelen van het vak Media, Vormgeven & ICT bezig. Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg kunnen de leerlingen toegelaten worden tot alle mbo-opleidingen op niveau 2.

Volg ons op