Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Onderwijsen leerwegen

  • /
  • VMBO/
  • Onderwijs en leerwegen

Vier leerwegen

Het moderne onderwijs is - veel meer dan vroeger - afgestemd op de belevingswereld van de leerling. De nadruk ligt op praktisch handelen. Hierdoor krijgen de leerlingen vaardigheden sneller onder de knie en is er meer samenhang tussen vakken. 

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt vier leerwegen in het vmbo: de gemengde/theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Alle leerwegen zijn routes naar het mbo, maar elke leerweg heeft een andere manier van leren.

ONDERBOUW

Elke leerling doorloopt eerst de algemene onderbouw. In dit eerste en tweede jaar zitten de leerlingen van de verschillende leerwegen bij elkaar in de klas. Zij krijgen vakken als Nederlands, Engels, Duits, kosmos (aardrijkskunde en geschiedenis), wiskunde, mens & natuur, expressie en tekenen. Natuurlijk staat ook het vak Media, Vormgeven & ICT (MVI) op het programma. Bij MVI leren de leerlingen alles over het vormgeven van o.a. flyers en websites, het regelen van licht en geluid bij presentaties, hoe een 3D-printer werkt, fotografie en film. 

BOVENBOUW

Na de onderbouw komt een leerling terecht in één van de vier uitdagende leerwegen. In de bovenbouw (derde en vierde jaar) zitten de leerlingen van twee leerwegen bij elkaar. Het is dus mogelijk dat de leerlingen tot ver in de bovenbouw overstappen naar een hoger niveau. 

CONTACT

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

ContactBrochure aanvragen

DE GEMENGDE LEERWEG (GL) EN THEORETISCHE LEERWEG (TL)

Voor wie weinig moeite heeft met leren, maar toch al wat beroepsgerichte kennis wil opdoen, is de gemengde leerweg een goede keuze. Leren wordt hier afgewisseld met doen. Het programma bestaat uit vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer en scheikunde. Daarnaast staan tekenen en MVI (Media, Vormgeven & ICT) op het lesprogramma. Bij MVI ontdekken de leerlingen de mogelijkheden van internet, video, fotografie, animatie, beeld en geluid. Ook leren ze ontwerpen en werken met verschillende computerprogramma’s. Het niveau van deze leerweg is vergelijkbaar met het hoogste niveau van de mavo. De gemengde leerweg sluit niet alleen goed aan op de mbo-opleidingen op het gebied van vormgeven en media, maar ook op andere mbo-opleidingen. Alle leerlingen van de gemengde leerweg kunnen het extra vak Duits kiezen. Doen de leerlingen ook examen in het vak Duits, dan kunnen zij kiezen voor een diploma voor de theoretische leerweg. Leerlingen met dit diploma kunnen doorstromen naar de havo.

DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL)

De kaderberoepsgerichte leerweg is een praktische opleiding, volledig gericht op vormgeven en media. Het beroepsgerichte programma is uitgebreider dan bij de gemengde leerweg. Naast Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en maatschappijleer, doen leerlingen nog meer ervaring op met video, internet, beeld en geluid, animatie, theatertechniek, interactieve vormgeving (van bijvoorbeeld websites en apps), grafische software, desktoppublishing, sign, ontwerpen, typografie, paginaopmaak en fotografie. Deze leerweg is een mooie opstap naar de mbo-opleidingen op het gebied van media en vormgeven binnen het Grafisch Lyceum Rotterdam. Verder leren aan een andere mbo-instelling kan natuurlijk ook.

DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL)

In deze leerweg draait het helemaal om de creatief-technische techniek. Naast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde zijn de leerlingen een groot deel van de week met alle onderdelen van het vak Media, Vormgeven & ICT bezig. Met het diploma basisberoepsgerichte leerweg kunnen de leerlingen toegelaten worden tot alle mbo-opleidingen op niveau 2.

DOORLEREN

Wie verder wil leren, moet moeiteloos kunnen doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau. Door de verschillende leerwegen in het vmbo hebben leerlingen van onze school een prima aansluiting op mbo-opleidingen binnen en buiten de school. De vakken die het GLR in het vmbo aanbiedt, sluiten goed aan op de vakken in het mbo van het GLR. Die basis geeft de leerlingen nét dat streepje voor, wat in de mbo-opleidingen van het GLR goed van pas komt. Omdat de theoretische basis van alle opleidingen gelijk is aan andere vmbo’s, is het daarnaast altijd mogelijk om verder te leren in andere mbo-opleidingen of op de havo.

Volg ons op