Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Financiële informatie

FINANCIËN

Naast de opzet en invulling van het onderwijs zijn ook de kosten van een opleiding van belang. Om extra activiteiten als werkweken en mentoruitjes te organiseren kan de school om een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

EIGEN BIJDRAGE

In het eerste en derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek. Voor deze grote excursies vragen we een eigen vrijwillige bijdrage. De kosten bedragen circa € 150,- voor de eerste klas en € 190,- voor de buitenlandse reis in het derde leerjaar. Wel is het belangrijk dat voldoende ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage betalen, anders kan de reis niet doorgaan. Als leerlingen aan keuzeactiviteiten deelnemen die geld kosten, wordt meestal ook een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor kunstactiviteiten krijgt elke leerling een eigen CJP-pas. Deze pas geeft korting en bevat een bedrag waarmee de entree van enkele activiteiten betaald kan worden. 

OUDERBIJDRAGE 

Het Grafisch Lyceum Rotterdam vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. 

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

BOEKEN EN MATERIALEN

De school stelt de meeste leermaterialen ter beschikking aan de leerlingen. De school krijgt hiervoor een bijdrage van het Ministerie van OCW. Aan het eind van het schooljaar worden de schoolboeken weer ingeleverd. Leerlingen moeten zelf voor de volgende materialen zorgen: woordenboeken, een rekenmachine, schrijfgerei, schriften, een multomap en een atlas.

Volg ons op