Inloggen MBO

Ga naar Mijn GLR en bekijk je rooster, beoordelingen, documenten en meer.

Inloggen MBO

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Inloggen VMBO

Schoolkosten

FINANCIËN

Naast de opzet en invulling van het onderwijs zijn ook de kosten van een opleiding van belang. Hieronder een overzicht.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

BOEKEN EN MATERIALEN

De school stelt de meeste leermaterialen ter beschikking aan de leerlingen. De school krijgt hiervoor een bijdrage van het Ministerie van OCW. Aan het eind van het schooljaar worden de schoolboeken weer ingeleverd. Leerlingen moeten zelf voor de volgende materialen zorgen: woordenboeken, een rekenmachine, schrijfgerei, schriften, een multomap en een atlas.

EIGEN BIJDRAGE

In het eerste en derde leerjaar gaan de leerlingen op werkweek. Voor deze excursies vragen we een eigen bijdrage. Dit is op vrijwillige basis. De kosten bedragen circa € 140,- voor de eerste klas (werkweek naar Ellemeet) en € 190,- voor de reis naar Londen in het derde leerjaar. Bij te weinig betalende deelnemers kunnen de werkweken geen doorgang vinden. Als leerlingen aan keuzeactiviteiten deelnemen die geld kosten, wordt meestal ook een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor kunstactiviteiten krijgt elke leerling een eigen CJP-pas. Deze pas geeft korting en bevat een bedrag waarmee de entree van enkele activiteiten betaald kan worden.

OUDERBIJDRAGE

Het Grafisch Lyceum Rotterdam vraagt geen schoolbijdrage aan de ouders/verzorgers.

Volg ons op