LEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING

<

Plezierig Leren

Plezierig leren in een veilige omgeving en zorgen dat de leerlingen zich ontwikkelen tot actieve en zelfstandige jongeren. Zodat ze na hun eindexamen prima kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Daar staan we voor op het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Afwisselende lessen

Plezierig leren betekent in de eerste plaats boeiende en afwisselende lessen. Daarom besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar ook volop aan de praktijk, waarin leerlingen zelf aan de slag gaan met de leerstof. Bij het beroepsgerichte vak Media, Vormgeven & ICT (MVI) werken we vrijwel altijd met thema’s. Zo maken de leerlingen binnen het thema ‘Beweging’ een flipoverboekje, programmeren zij de belichting en maken ze een film. Vaak komen in projecten en thema’s verschillende vakken samen. Zo maken de leerlingen bij het vak Engels een eigen YouTube-film, natuurlijk geheel in het Engels gesproken. Ook organiseren we speciale projectweken. Alle lessen in die week staan dan in het teken van het project, zoals een theatervoorstelling of het organiseren van een fancy fair voor een goed doel.

 

Vakgroep Talen

Vakgroep Science

Thuisbasisuren

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staan er in de middag thuisbasisuren op het programma. Tijdens een thuisbasisuur is er een verschillend, steeds wisselend aanbod van activiteiten. Dit kunnen zijn: coachgesprekken met de mentor, hulplessen, huiswerkklassen, verrijkingslessen en thema- of projectactiviteiten en zelfstandig werken. Hulplessen zijn bedoeld voor degenen die moeite hebben met een bepaald vak. Ze krijgen dan extra uitleg, begeleiding en oefening van de vakdocent. Elke thuisbasismiddag wordt gestart met de mentor. Daar bespreek jij wat je in de thuisbasisuren gaat doen.

Sport

Op ons vmbo is er veel aandacht voor sport. Diverse vormen van bewegen komen aan bod en we organiseren jaarlijks een sportdag. Eerstejaars leerlingen krijgen 4 uur per week gymles.

Excellent uren

Dinsdagmiddag staat in het teken van Excellent. Tijdens de Excellent uren kunnen onze leerlingen kiezen voor extra bewegingslessen of allerlei technische of creatieve lessen. Er is een ruime keuze. Zo wordt er muziek gemaakt, gedanst, er worden mode items ontworpen, graffiti gespoten, rotbotarmen in elkaar gezet en geprogrammeerd. Er is voor ieder wat wils om de eigen talenten verder te ontwikkelen, lekker te bewegen of gewoon aan een verrijkingsles deel te nemen.

Sport & Excellent

Ruimte voor creativiteit

Naast het bieden van een solide basis voor de toekomst, vinden we het belangrijk om leerlingen te prikkelen zichzelf te ontplooien en hun grenzen te verleggen. Het Grafisch Lyceum Rotterdam maakt zich dan ook sterk voor een inspirerende leeromgeving waar ruimte is voor creativiteit en talent. Naast algemene vakken als wiskunde, natuurkunde, Engels, Duits en Kosmos biedt het lesprogramma veel ruimte voor vakken als tekenen, audiovisuele vorming (filmtechniek), drama, vormgeven en multimedia. En werkstukken voor vakken als Nederlands of Engels worden regelmatig niet alleen op papier, maar ook in de vorm van presentaties, films of internetpagina’s uitgewerkt. Dat maakt leren wel zo leuk!

Vakgroep Media, Vormgeven & ICT (MVI)

Magister

De school werkt met de online leeromgeving 'Magister me'. Door in te loggen in Magister me kunnen de leerlingen de gepersonaliseerde studiewijzers vinden, de behaalde cijfers bekijken en het lesrooster raadplegen. Ook heeft Magister me een eigen digitaal klassenboek, waarin staat beschreven wat het huiswerk voor de komende dagen is. Verder is het mogelijk het absentieoverzicht te bekijken en informatie over de school op te zoeken. Ook de ouders/verzorgers kunnen al deze gegevens bekijken en zijn hierdoor steeds op de hoogte wat er allemaal op school gebeurt.

Een veilige leeromgeving

Plezierig leren kan alleen op een school waar leerlingen zich prettig en veilig voelen. Daarom besteden we veel aandacht aan een prettige sfeer, een ordelijk gebouw en een veilig schoolklimaat. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich thuis voelen, is de vmbo-afdeling van het Grafisch Lyceum Rotterdam gevestigd in een kleinschalig gebouw. Leerlingen hebben hierdoor goed contact met de docenten en onderwijsondersteunende medewerkers, zoals de administratie en conciërges. Docenten zetten zich intensief in voor de ontwikkeling van hun leerlingen, maar houden ook zaken als spijbelen, absentie of ziekte nauw in de gaten.

We besteden veel aandacht aan een prettige sfeer en een ordelijk gebouw

Respect

Iedereen, ongeacht cultuur of levensbeschouwing, moet op ons VMBO tot zijn recht komen. Respect voor elkaars normen en waarden en wederzijds vertrouwen staan centraal in het onderwijsklimaat. Tijdens de mentorlessen besteden we dan ook extra aandacht aan respect.

Pesten

Alle leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn op onze school. Daarnaast moeten ze hun klasgenoten en de docenten kunnen vertrouwen. Helaas komt pesten op elke school voor. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen door het stellen van duidelijke grenzen. Docenten spelen een belangrijke rol door hun voorbeeldgedrag. Zij signaleren wanneer er gepest wordt en schakelen waar nodig de mentor, de maatschappelijk werker of de vertrouwenspersoon in.