Inloggen MBO

Studenten kunnen hieronder inloggen op Mijn GLR en Osiris. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar, kunnen via de onderste knop inloggen op het ouderportaal van Osiris. Meer info vind je HIER.

Inloggen VMBO

Ga naar de vmbo-site en bekijk smoelenboek, documenten en foto’s.

Ouders enverzorgers

  • /
  • VMBO/
  • Ouders en verzorgers

Betrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school vinden wij heel belangrijk. We gaan regelmatig in gesprek met elkaar over het leerproces en het onderwijs. Dat verhoogt de kwaliteit en verstevigt de band met de leerlingen. Voor ouders en verzorgers is het prettig om op de hoogte te blijven van de vorderingen van hun kind en van de activiteiten en veranderingen binnen de school.

Elk jaar vinden er informatieavonden plaats. In het tweede jaar staan daarbij de verschillende leerwegen centraal. In het derde en vierde leerjaar staan de examens, de Programma’s voor Toetsing en Afsluiting, de examenregels en de doorstroommogelijkheden op het programma. Op de informatieavond in het vierde leerjaar maakt u ook uitgebreid kennis met de verschillende vervolgopleidingen.

Contact

Heb je een vraag over het GLR? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

RAPPORTBESPREKINGEN

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Via een e-mail laten we ouders/verzorgers weten dat het rapport aan de leerling is meegegeven. Ook zijn de cijfers digitaal te bekijken. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport organiseren we ouderavonden, waarin de ouders tien minuten met de mentor en/of vakdocenten kunnen spreken over de vorderingen van hun kind. Tijdens de ouderavond naar aanleiding van het tweede rapport presenteren de leerlingen ook hun portfolio. Na het derde rapport nodigen we ouders persoonlijk uit als de school een gesprek nodig acht. Als daar aanleiding toe is, is er uiteraard ook tussentijds ruimte om een persoonlijke afspraak te maken met de mentor of docent.

NIEUWSBRIEF

Acht keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief GLR Update, met informatie voor leerlingen en ouders over grote personele zaken (nieuwe docenten, zwangerschapsverlof, ziekte), roosterwijzigingen, schoolexamens, verslagen van leerlingenactiviteiten, algemene mededelingen en een agenda van de komende gebeurtenissen op school. De GLR Update ontvangt u per e-mail, net als brieven van persoonlijke aard. 

TELEFONISCHE INFORMATIE 

Tijdens schooluren is de administratie, mentor of leerlingcoördinator telefonisch bereikbaar. Ook kunnen zij met de ouders/verzorgers contact opnemen over bijvoorbeeld niet gemelde afwezigheid of eventuele problemen. De directeur en de teamleider vmbo van de school zijn telefonisch bereikbaar via de administratie.

OUDERRAAD/OUDERCOMMISSIE 

Het VMBO voor Vormgeven en Media heeft een actieve oudercommissie. Per leerjaar zijn er steeds een of meerdere ouders van de leerlingen vertegenwoordigd. De oudercommissie bespreekt met de directeur allerlei zaken die in de school spelen. Er wordt gesproken over de ontwikkelingen van het onderwijs, de veiligheid in en om de school en de activiteiten die in de school plaatsvinden. De oudercommissie is een zeer nuttig klankbord. Verder helpt de oudercommissie bij allerlei activiteiten zoals de schoolfeesten. Een aantal leden van de oudercommissie vormt de ouderraad. Deze ouderraad heeft enkele keren per jaar overleg met het College van Bestuur over zaken waar de ouderraad instemmings- en/of adviesrecht over heeft.  

Volg ons op